Mannauðsstefna

[Stefna lögð fram á stjórnarfundi 28.03.2022]

Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt starfsfólk sem hefur metnað og burði til að sinna þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins kallar á.

Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður, sem leggur áherslu á verkefnamenningu, þar sem fagleg þekking og þjónustuvilji fer saman og aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.

OR tryggir að starfsfólk njóti jafnréttis.

OR leggur áherslu á beita markvissri mannauðsstjórnun til að mannauður samstæðunnar nýtist sem best.

Mannauðsstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Lykiláherslur mannauðsmála:

Mannauðsstefna