Upplýsingatæknistefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt óbreytt á stjórnarfundi 31.10.2022]

Orkuveita Reykjavíkur lítur á upplýsingatækni sem mikilvægan þátt í að styðja við rekstur fyrirtækisins og nauðsynlegan þátt í virðiskeðju þess. Upplýsingatæknistefna varðar hagnýtingu á upplýsingatækni í starfsemi fyrirtækisins þar sem kerfi, þjónusta og tækninýjungar skulu vera öflug stoð við þau markmið sem fyrirtækið hefur sett sér.

Gagnaöryggi er mikilvægur þáttur í rekstri upplýsingakerfa og er lögð áhersla á áreiðanlegar upplýsingar sem nýttar eru til stýringar, þjónustu og ákvarðanatöku.

Það er stefna OR í upplýsingatækni að:

  • kerfi og gögn séu áreiðanleg, aðgengileg og örugg
  • heildaryfirsýn á upplýsingatækni sé á einum stað
  • rekstur upplýsingatækni sé eins hagkvæmur og kostur er
  • notendur upplýsingatækni hafi greiðan aðgang að þjónustu sem taki mið af þörfum þeirra hverju sinni
  • styðja við frumkvæði og nýsköpun

Upplýsingatæknistefna OR byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.