Græn skuldabréf

Í tengslum við útgáfu grænna skuldabréfa hefur OR sett sér grænan ramma – Reykjavík Energy Green Bond Framework.

Orkuveita Reykjavíkur hefur unnið skipulega að umhverfismálum um langa hríð. Græni ramminn og skuldabréfaútgáfan sem undir hann fellur er staðfesting á þeim markmiðum sem OR hefur sett sér sem snúa að því að fjármagna eða endurfjármagna verkefni sem stuðla að ábyrgri og sjálfbærri nýtingu auðlinda.

Tilgangur útgáfunnar er að fjármagna þau fjölmörgu grænu verkefni sem eru á döfinni hjá OR og dótturfyrirtækjunum – Veitum og Orku Náttúrunnar. Má þar nefna; orkuvinnslu úr endurnýjanlegum orkugjöfum, svo sem raforkuvinnslu og stækkun hitaveitna, vatnsvernd og eflingu fráveitna, snjallvæðingu veitukerfa og metnaðarfull kolefnisbindingarverkefni.

Græni ramminn fylgir svokölluðum „green bond principles“, viðmiðum útgefnum af ICMA, Alþjóðasamtökum aðila á verðbréfamarkaði. Græni ramminn byggir á fjórum stoðum:

  • skilgreiningu grænna verkefnaflokka
  • valferli grænna verkefna
  • meðferð fjármuna
  • skýrslugjöf til fjárfesta

CICERO (Center for International Climate Research) hefur veitt óháð álit á rammanum og gefur honum hæstu einkunnir; „dark green“ fyrir jákvæð umhverfisáhrif verkefnanna og „excellent“ fyrir umgjörð skuldabréfanna hjá fyrirtækinu.

Reykjavik Energy (OR) - Green Bond Framework

Reykjavik Energy (OR) - Second Opinion - CICERO

Reykjavik Energy – 2019 Green Finance Impact Report – Auditor‘s Assurance

Reykjavik Energy – 2020 Green Finance Impact Report – Auditor‘s Assurance