Lykiláherslur í mannauðsmálum

Orkuveita Reykjavíkur leggur áherslu á að beita markvissri mannauðsstjórnun til að starfsfólk fyrirtækisins nýtist sem best. Starfsfólki eru skapaðar aðstæður til að samræma kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar eins og kostur er.

Við tryggjum að starfsfólk njóti jafnréttis. Mannauðsstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Mannauðsstefna OR

Gott starfsumhverfi

Hjá okkur er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum, virðingu og umburðarlyndi í samskiptum. Við leggjum mikla áherslu á öryggi starfsfólks og heilsusamlegt vinnuumhverfi og gætum þess að aðbúnaður starfsfólks sé til fyrirmyndar á öllum sviðum. Starfsfólki okkar eru skapaðar góðar aðstæður til að samræma kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar eins og kostur er. Hjá okkur er einelti og kynferðisleg áreitni ekki liðin.

Faglegar ráðningar

Þegar ráðið er í störf er byggt á faglegu ráðningaferli þar sem jafnræðis og hlutleysis er gætt og val miðast við reynslu, menntun og hæfni til að takast á við starfið. Við tökum vel á móti nýju starfsfólki og það fær markvissa starfsþjálfun og fræðslu um starfsemi fyrirtækisins.

Markviss starfsþróun

Við leggjum áherslu á hæfi starfsfólks með því að fjárfesta í markvissri þjálfun og fjölbreyttri fræðslu til að tryggja nauðsynlega þekkingu og hæfni til að ná árangri í starfi. Starfsþróunin er sameiginlegt verkefni starfsfólks og stjórnenda og byggist á virkri endurgjöf um frammistöðu. Þannig fær starfsfólk tækifæri til að taka á sig aukna ábyrgð og vinna að fjölbreyttum verkefnum. Starfskjör og hlunnindi hjá okkur eru samkeppnishæf og taka mið af eðli starfs, frammistöðu, ábyrgð, álagi, og markaðsaðstæðum. Starfsfólk nýtur jafnréttis til launa, umbunar og starfsþjálfunar.

Frammistöðustjórnun

Hjá okkur starfar hæft og áhugasamt starfsfólk sem leggur sig fram um að ná árangri. Því eru falin verkefni við hæfi þar sem styrkleikar og frumkvæði hvers og eins fá að njóta sín. Starfsfólk fær reglulega hreinskipta og uppbyggilega endurgjöf á frammistöðu sína.

Greining og þekkingarmiðlun

Framþróun samstæðunnar er háð því að vera með starfsfólk sem hefur rétta menntun, reynslu og hæfni og því er lögð áhersla á fjölbreyttar og markvissar greiningar til að tryggja að svo verði til framtíðar. Lögð er áhersla á að starfsfólk hafi greiðan aðgang að upplýsingum til að sinna starfi sínu vel og að starfsfólk miðli þekkingu sinni til samstarfsfólks.