Áhættustefna

[Stefna yfirfarin á stjórnarfundi 28.10.2023]

Starfsemi OR einkennist af varfærni í samræmi við skyldur fyrirtækis í eigu sveitarfélaga sem opinberra aðila, skv. lögum um Orkuveitu Reykjavíkur og önnur lög og reglur og viðmið um skyldur og góða stjórnarhætti. ​

Meginmarkmið áhættustefnu er að tryggja að OR geti sinnt grunnhlutverki sínu á öruggan og hagkvæman máta með lágmarksáhættu. Þetta gerir OR með því að:​

  • draga úr sveiflum í afkomu samstæðunnar á hverjum tíma með tilliti til undirliggjandi áhættu í rekstrinum og að áhættuþættir séu ávallt innan skilgreindra marka sem stjórnin setur og er skráð í áhættuhandbók. ​
  • tryggja að OR hafi nægt fé til að standa undir uppbyggingu á þjónustu og reglulegri starfsemi​
  • greina, meta og stýra áhættum í rekstri með hliðsjón af starfsemi, stefnum OR og skilgreindum mörkum.​

Stjórn felur forstjóra að framfylgja áhættustefnu í rekstri OR og upplýsa um áhættur utan marka. Áhættuhandbók OR og tengd skjöl lýsa heildarsýn og skilgreina tegundir áhættu, mælikvarða við mat á þeim ásamt aðferðum og mörkum. Breytingar á mörkum krefjast samþykktar stjórnar OR.​

Áhættustefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins. ​