Breyttir samningar um viðskiptavakt

10. feb 2022

Orkuveitan

Orkuveita Reykjavíkur hefur undirritað samninga við Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Kviku banka hf. og Landsbankann hf. um viðskiptavakt á eftirmarkaði með skuldabréf útgefin af OR með auðkennin „OR020934 GB“, „OR180255 GB“ og „OR180242 GB“. Skuldabréfin OR020934 GB og OR180255 GB hafa þegar verið tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland og fyrirhugað er að hefja viðskiptavakt með OR180242 GB eigi síðar en 31. mars 2022. Skyldur viðskiptavaka samkvæmt samningi tóku gildi þann 27. janúar 2021.

Tilgangur þessa er að efla viðskipti með þau skuldabréf sem samningurinn tekur til, auka seljanleika þeirra á eftirmarkaði og stuðla að eðlilegri verðmyndun.

Viðskiptavakar skuldbinda sig til að setja fram dag hvern, kaup- og sölutilboð í skuldabréfin í Kauphöllinni fyrir opnun markaðar. Tilboð skulu ávallt vera að lágmarki 20 m. kr. í hvorum flokki að nafnverði og skulu tilboð endurnýjuð eigi síðar en innan 15 mínútna frá því að þeim hefur verið tekið.

Hámarksmunur kaup- og sölutilboða viðskiptavaka ákvarðast af verði gildra tilboða og má mest vera 1,0% á OR 020934 GB. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða á OR 180255 GB og OR 180242 GB má mest vera 1,5%.

Ef skuldabréfaflokkar á markaði eru tveir og eigi viðskiptavaki, á einum viðskiptadegi, viðskipti fyrir samanlagt 120 m. kr. eða meira að nafnvirði í einum eða báðum flokkum skuldabréfa í sjálfvirkri pörun er honum heimilt að víkja frá hámarksmun kaup- og sölutilboða það sem eftir lifir viðskipadags.

Ef skuldabréfaflokkar á markaði eru þrír og eigi viðskiptavaki, á einum viðskiptadegi, viðskipti fyrir samanlagt 180 m. kr. eða meira að nafnvirði í einum eða fleiri flokkum skuldabréfa í sjálfvirkri pörun er honum heimilt að víkja frá hámarksmun kaup- og sölutilboða það sem eftir lifir viðskipadags.

Frá gildistöku samninga um viðskiptavakt geta viðskiptavakar fengið tímabundin bréfalán í flokki þeirra skuldabréfa sem samningurinn tekur til.