Miklar fjárfestingar hjá OR og dótturfyrirtækjum

23. nóv 2020

Orkuveitan

Rekstur Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið stöðugur fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2020, fyrirtækið er vel í stakk búið til að flýta og auka þannig við fjárfestingar til að mæta afleiðingum heimsfaraldurs á íslenskt efnahagslíf. Rekstrarhagnaður (EBIT) nam 11,2 milljörðum króna en var 11,1 milljarður á sama tímabili í fyrra og framlegð rekstursins var 20,8 milljarðar eða 800 milljónum króna meiri en í uppgjöri eftir þriðja ársfjórðung 2019. 

Árshlutareikningur fyrstu níu mánaða ársins var samþykktur á fundi stjórnar OR í dag. Reikningurinn er uppgjör allrar samstæðunnar, sem auk móðurfélagsins telur Veitur, Orku náttúrunnar, Gagnaveitu Reykjavíkur og Carbfix.

Rekstur OR á fyrstu níu mánuðum árs 2016-2020

OR Árshlutareikningur samstæðu F3 2020

Miklar fjárfestingar – sterk sjóðstaða

Í takti við uppbyggingu á helstu þjónustusvæðum fyrirtækisins og ákvörðun um viðspyrnufjárfestingar vegna kórónuveirunnar, voru fjárfestingar með mesta móti á fyrstu þremur fjórðungum ársins og námu 11,4 milljörðum  króna. Helstu fjárfestingar tímabilsins tengjast uppbyggingu og viðhaldi veitukerfanna – vatnsveitu, fráveitu, hitaveitu og rafveitu - fjárfestingu í nýjum borholum á Hengilssvæðinu ásamt tengingu heimila í Árborg og Reykjanesbæ við ljósleiðara. Þá er mikill kraftur í viðskiptaþróun Carbfix.

Framkvæmdirnar eru fjármagnaðar með framlegð rekstursins og lántöku. Á dögunum greiddi OR upp lán sem eigendur fyrirtækisins veittu því á harðindaárunum eftir hrun og verið er að ganga frá láni hjá Norræna fjárfestingarbankanum upp á 80 milljónir Bandaríkjadala til 15 ára. Það fé fæst á mun hagstæðari kjörum en eigendalánið var og nýtist meðal annars til fjármögnunar á áðurnefndum verkefnum, sem öll eru umhverfisvæn.

Þrátt fyrir stöðugleika í rekstrarafkomu sýnir árshlutauppgjörið talsverðar breytingar á fjármagnsliðum. Þær má rekja að stærstum hluta til lækkandi  álverðs frá byrjun ársins. Verð fyrir rafmagn, sem selt er Norðuráli, tengist álverði í löngum sölusamningum. Verðlækkunin á tímabilinu er reiknuð út allan samningstímann og færð í rekstrarreikning samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Áhrif þessa á heildarafkomu OR á fyrstu níu mánuðum þessa árs voru mikil, eða liðlega 2,8 milljarðar króna. Neikvæð áhrif gengis á rekstur eru um 4,6 milljarðar. Á móti kemur jákvæð færsla á eigin fé um 7,4 milljarða vegna áhrifa gengis á efnahag. Þessar færslur hafa ekki áhrif á rekstrarhagnað, sjóðstöðu eða getu fyrirtækisins til fjárfestinga en hafa áhrif á reiknaða heildarniðurstöðu árshlutauppgjörsins. Hún er nú jákvæð um 0,7 milljarða króna en var á sama tímabili árið 2019 jákvæð um 4,4 milljarða króna.

Bjarni Bjarnason, forstjóri

„Það siglir enginn rekstur lygnan sjó í kófinu. Við okkur blasa sífellt ný viðfangsefni tengd heimsfaraldrinum. Við bregðumst skjótt við en grípum líka þau tækifæri sem skapast til að bæta og efla starfsemina. Tiltölulega hagstætt er að ráðast í fjárfestingar um þessar mundir; tilboð eru gjarnan lægri en á þenslutímum og fjármögnun fæst á góðum kjörum.

Við ákváðum strax í fyrravetur að ráðast í sérstakar viðspyrnufjárfestingar vegna kórónuveirunnar. Viðhaldsfjárfestingar og efling og stækkun veitukerfanna eru veigamestar í ár en nú fer líka að líða að framkvæmd í einu stærsta fjárfestingaverkefni okkar um hríð; uppfærslu á 160.000 orkumælum sem eru á heimilum og hjá fyrirtækjunum á veitusvæðum okkar en gömlu mælunum verður skipt út fyrir svokallaða snjallmæla. Útskiptin eru stórt skref inn í framtíðina sem við hlökkum til að móta með viðskiptavinum okkar.

Við vorum vel undir kórónuveiruna búin með viðbragðsáætlanir og starfsfólk hefur sýnt mikla ábyrgð og virðingu fyrir mikilvægi þjónustunnar í samskiptum við viðskiptavini og sín á milli. Þannig höfum við komið í veg fyrir að faraldurinn i bitnaði á þeirri mikilvægu grunnþjónustu sem Veitur, Orka náttúrunnar og Ljósleiðarinn veita.“

Rekstraryfirlit og helstu kennitölur
H3 2016 H3 2017 H3 2018 H3 2019 H3 2020
Fjárhæðir í
milljónum króna
Rekstrartekjur 29.921 31.310 33.459 33.578 35.045
Rekstrarkostnaður (11.785) (11.744) (12.540) (13.)570 (14.206)
EBITDA 18.136 19.566 20.919 20.008 20.839
Afskriftir F3 2016 (7.051) (6.965) (8.900) (9.606)
Rekstrarhagnaður (EBIT) 10.551 12.515 13.954 11.108 11.233
Sjóðstreymi
Handbært fé frá rekstri 17.305 18.625 17.217 19.449 19.416
Veltufé frá rekstri 14.853 15.080 16.830 14.275 15.727
Kennitölur
Eiginfjárhlutfall 39,5% 43,7% 46,8% 47,1% 47,4%
Veltufjárhlutfall* 0,8 1,0 1,1 1,0 0,9
*án álafleiðu