Talsverðar fjárfestingar – Ágæt afkoma

25. nóv 2019

Orkuveitan

Heildarafkoma samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur á fyrstu níu mánuðum ársins var ágæt, það er jákvæð um 4,5 milljarða króna. Lítilsháttar aukning var á tekjum en kostnaður jókst, meðal annars vegna vaxandi umsvifa á húsnæðismarkaði. Innan samstæðunnar eru, auk móðurfélagsins, Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur. Árshlutareikningur samstæðunnar fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019 var staðfestur af stjórn OR í dag.

OR Árshlutareikningur samstæðu F3 2019

Miklar fjárfestingar – græn skuldabréf

Mikið húsnæði er í byggingu á þjónustusvæði fyrirtækisins. Það ásamt nauðsynlegri endurnýjun mikilvægra hita- og vatnsveituæða endurspeglast í miklum fjárfestingum samstæðunnar á fyrstu níu mánuðum ársins. Útlit er fyrir að úr slíkum fjárfestingum dragi á næstu árum. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum nam 13,1 milljarði króna fyrstu níu mánuði ársins en var 10,4 milljarðar króna á sama tímabili 2018.

Hvorttveggja viðhalds- og nýfjárfestingar í virkjunum og veitukerfum samstæðu OR eru á meðal verkefna sem OR fjármagnar að hluta með útgáfu grænna skuldabréfa. Sú útgáfa hófst á fyrri hluta ársins 2019. Eftirspurn hefur verið talsvert umfram framboð í útboðum á bréfunum, kaupendahópurinn fölbreyttari en áður og hagstæð kjör hafa fengist.

Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála OR:

Fjárhagsstaða Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaganna er traust. Það sést meðal annars á því að þrátt fyrir miklar fjárfestingar hafa Veitur orðið við áskorunum verkalýðssamtaka og samtaka atvinnurekenda um að halda verði fyrir grunnþjónustu sem stöðugustu. Þá stendur eignfjárhlutfall nánast í stað og heildarafkoman er vel viðunandi. Við sjáum líka á þeim kjörum sem OR fær á fjármálamarkaði að lánveitendur telja reksturinn traustan.

Framundan eru mikilvæg verkefni í starfseminni. Ein stærsta einstaka fjárfesting okkar á næstu árum er uppfærsla á orkumælum viðskiptavina. Hún mun taka nokkur ár en gera okkur kleift að auka og bæta þjónustuna. Við erum líka stöðugt að meta áhrif loftslagsbreytinga á okkar starfsemi, til lengri og skemmri tíma. Orkuveita Reykjavíkur hefur metnað til vera leiðandi í baráttunni við loftlagsvána. Við erum líka meta með hvaða hætti við þurfum að auka seiglu okkar til að mæta því sem verða vill í þeim efnum. Jafnframt leika Orkuveita Reykjavíkur og dótturfyrirtækin lykilhlutverk í að gera öðrum kleift að draga úr sínu kolefnisspori og þar vegur uppbygging innviða fyrir orkuskipti í samgöngum þyngst.

Yfirlit stjórnenda
F3 2015 F3 2016 F3 2017 F3 2018 F3 2019
Fjárhæðir í
milljónum króna
Rekstrartekjur 28.951 29.921 31.310 33.459 33.578
Rekstrarkostnaður (10.718) (11.785) (11.744) (12.540) (13.377)
EBITDA 18.234 18.136 19.566 20.919 20.201
Afskriftir F3 2015 F3 2016 (7.051) (6.965) (8.907)
Rekstrarhagnaður (EBIT) 12.515 13.954 11.294
28.951 29.921
Reiknaður tekjuskattur tímabilsins (10.718) (11.785) (3.593) (95) 178
Afkoma tímabilsins 3.093 9.368 10.512 5.924 4.513