Orkuveita Reykjavíkur: Breytingar á viðskiptavakt

28. jan 2021

Orkuveitan

Orkuveita Reykjavíkur hefur undirritað samninga við Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Kviku banka hf. og Landsbankann hf. um viðskiptavakt á eftirmarkaði með skuldabréf útgefin af OR með auðkennin „OR020934GB“, „OR0180255 GB“. Skuldabréfin hafa þegar verið tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland en skyldur viðskiptavaka samkvæmt samningi tóku gildi þann 27. janúar 2021.

Tilgangur þessa er að efla viðskipti með þau skuldabréf sem samningurinn tekur til, auka seljanleika þeirra á eftirmarkaði og stuðla að eðlilegri verðmyndun.

Viðskiptavakar skuldbinda sig til að setja fram dag hvern, kaup- og sölutilboð í skuldabréfin í Kauphölinni fyrir opnun markaðar. Tilboð skulu ávallt vera að lágmarki 20 m. kr. í hvorum flokki að nafnverði og skulu tilboð endurnýjuð eigi síðar en innan 15 mínútna frá því að þeim hefur verið tekið.

Hámarksmunur kaup- og sölutilboða viðskiptavaka ákvarðast af verði gildra tilboða og má mest vera 1,0% á OR 020934 GB. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða á OR 180255 má mest vera 1,5%.

Eigi viðskiptavaki, á einum viðskiptadegi, viðskipti fyrir samanlagt 120 m. kr. eða meira að nafnvirði í einum eða fleiri flokkum skuldabréfa í sjálfvirkri pörun er honum heimilt að víkja frá hámarksmun kaup- og sölutilboða það sem eftir lifir viðskipadags.

Frá gildistöku samninga um viðskiptavakt geta viðskiptavakar fengið tímabundin bréfalán í flokki þeirra skuldabréfa sem samningurinn tekur til.

Viðskiptavakt með flokkinn OR090546 verður ekki endurnýjuð.