Traustur fjárhagur og talsverðar fjárfestingar

26. nóv 2018

Orkuveitan

Þrátt fyrir lækkun á gjaldskrám fyrir kalt vatn og rafmagnsdreifingu í upphafi árs jukust tekjur OR samstæðunnar á fyrstu níu mánuðum ársins frá sama tímabili 2017. Aukin umsvif í samfélaginu, fjöldi nýbygginga, auknar tekjur af heildsölu rafmagns og kalt tíðarfar valda því.  

Framlegð og afkoma reksturs OR og dótturfélaganna voru betri á fyrstu níu mánuðum þessa árs en 2017. Reiknaðar stærðir, sem áhrif hafa á heildarafkomu en ekki sjóðstreymi, voru hinsvegar óhagfelldari í ár en í fyrra.

Árshlutareikningur samstæðu OR var samþykktur á fundi stjórnar í dag og sýnir hann 5,9 milljarða króna hagnað á fyrstu níu mánuðum ársins. Auk móðurfélagsins eru Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur í samstæðunni.

OR - Árshlutareikningur samstæðu F3 2018

Fjárfestingar innan samstæðunnar eru talsverðar. Auk þess að tengja fjölda nýbygginga við veitukerfin, vinna Veitur að endurnýja stofnæða hita- og vatnsveitna, boranir eftir gufu, sem tekist hafa vel, hafa staðið við virkjanir Orku náttúrunnar á Nesjavöllum og Hellisheiði og heimilum tengdum Ljósleiðaranum fjölgar.

Eins og fram kemur í fjárhagsspá OR fyrir árin 2019-2024, sem birt var 5. október síðastliðinn, er útlit fyrir stöðugleika í rekstri og afkomu Orkuveitu Reykjavíkur næstu árin þrátt fyrir verulegar fjárfestingar í uppfærslu veitukerfa og aukinni sjálfvirkni, meðal annars með snjallvæðingu notkunarmælinga.

Yfirlit stjórnenda

Fjárhæðir í milljónum króna F3 2014 F3 2015 F3 2016 F3 2017 F3 2018
Rekstrartekjur 26.960 28.951 29.921 31.310 33.459
Rekstrarkostnaður (9.195) (10.718) (11.785) (11.744) (12.540)
þar af orkukaup og flutningur (3.644) (4.645) (4.555) (4.238) (4.404)
EBITDA 17.766 18.234 18.136 19.566 20.919
Afskriftir (6.510) (7.172) (7.584) (7.051) (6.965)
Rekstrarhagnaður (EBIT) 11.256 11.061 10.551 12.515 13.954
Afkoma tímabilsins 7.879 3.093 9.368 10.512 5.924