Aðgerðir Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga vegna Covid-19

8. apr 2020

Orkuveitan

Á stjórnarfundi Orkuveitu Reykjavíkur (OR) í dag, 8. apríl, voru samþykktar aðgerðir til að bregðast við þeim afleiðingum sem Covid-19 faraldurinn hefur í för með sér fyrir atvinnulíf landsins. Með aðgerðunum vill OR sýna samfélagslega ábyrgð í verki og auka fjárfestingar í verkefnum sem hafa mikil áhrif í samfélaginu með það að leiðarljósi að viðhalda atvinnustiginu í landinu.

Auknar fjárfestingar

Samþykkt var að auka fjárfestingar samstæðu OR um samtals 2 milljarða króna á árinu 2020. Veitur, eitt dótturfyrirtækja OR, hafa undanfarið skilgreint verkefni sem gætu komið til greina en gert er ráð fyrir því að framkvæmdir við veitukerfin verði uppistaðan í þeim fjárfestingaverkefnum sem ráðist verður í. Lagt er upp með að verkefnin verði mannaflsfrek og að þau verði sem víðast á starfssvæði Veitna.

Jafnframt var samþykkt að stefna að því að auka fjárfestingar á árinu 2021 um allt að 4 milljarða króna en endanleg ákvörðun um aukningu fjárfestinga á árinu 2021 kemur til afgreiðslu við gerð fjárhagsspár í haust.

Auknar arðgreiðslur

Stjórn samþykkti einnig að leggja til við aðalfund OR að hækka arðgreiðslu til eigenda, sem gert hafði verið ráð fyrir í fjárhagsspá, úr 1.750 milljónum króna í 3.000 milljónir króna sem jafngildir um 1,6% af eigin fé í árslok 2019. Við ákvörðun um arðgreiðslu er stuðst við verkferil þar sem kannað er hvort arðgreiðsla geti átt sér stað samkvæmt þeim arðgreiðsluskilyrðum sem sett hafa verið.

Auknar fjármögnunarheimildir

Fyrirséð er að auknar fjárfestingar, arðgreiðslur og verri efnahagshorfur almennt muni auka fjármögnunarþörf OR. Því var samþykkt að auka heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankalána úr 13 milljörðum króna, samkvæmt áður birtri fjárhagsspá, í allt að 30 milljarða. Hluti aukinnar fjármögnunarheimildar er ætlaður til endurfjármögnunar á lánum sem eigendur OR veittu fyrirtækinu á árunum 2011 og 2013 sem hluta af aðgerðaráætlun OR og eigenda um viðbrögð við fjárhagsvanda OR, sem gekk undir nafninu Planið.